Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dzienwktorympekloniebo
Odbijanie od ściany zapewne nie byłoby konieczne gdybyś w końcu odpowiedziała na pytanie które zadaje Ci skrzętnie od kilku lat. I na które nigdy nie odpowiedziałaś. Czego ode mnie oczekujesz? Co byś chciała? Chcę to w końcu od Ciebie usłyszeć.
— p.
dzienwktorympekloniebo
Skąd ta pewność? Przecież mnie nie znasz.

— p.
dzienwktorympekloniebo
Chociaż teraz się tak zastanawiam że chyba jednak patrzę niezmiennie tak samo. Od 10 lat. Może dzisiaj już trochę trzeźwiej. 
— p.
Reposted bymodalna modalna
dzienwktorympekloniebo
Ja sam nie wiem jak patrzę. Co gorsza nie wiem jak patrzeć. Co więcej nie wiem jak patrzysz. 
— p.
Reposted bymodalna modalna
dzienwktorympekloniebo
A co to jest to przebaczenie? Cóż ono znaczy? Nie ma przebaczenia bez poczucia braku krzywdy. A czy ktoś mnie skrzywdził? Nie sądzę. Jeśli już to ja sam. Jestem zły. Ale jeśli Boga nie ma, to co ze mnie za szatan? 
— p.
Reposted bymodalna modalna
dzienwktorympekloniebo

She said baby you're my gold
I said no babe, just your banker

She said baby you're my chains
I said no hon I'm your anchor

I said baby you're my wings
she said no babe, you're a fish

I said baby you're my dream
she said no hun, just your wish

She said baby you're my river
I said no hon, I'm your drain

She said baby you're my color
I said no babe I'm your stain

I said baby you're my diamond
she said no babe, just your pick

I said baby you are magic
she said no hun, just a trick

She said baby you can see me
I said baby I just sense

She said baby you're my castle
I said no hun, I'm your fence

I said baby you're my lover
she said no hun just your mate

I said baby I adore you
she said no babe you're just afraid
— p.
dzienwktorympekloniebo

Do­pie­ro póź­ną nocą, 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach, 
gry­zę z bólu ręce,
umie­ra­m z mi­ło­ści. 
— p.
Reposted bySkydelan Skydelan
dzienwktorympekloniebo
1072 17ea 500
Reposted bydarksideofthemoonDagarhen
dzienwktorympekloniebo
Przyrzekam Tobie. Dziewczynko moja. Gałązko jabłoni. Dopóki sił. Będę szedł. Będę biegł. Nie dam się. 
— p.
Reposted bySkydelaninto-black
dzienwktorympekloniebo
Wszystko mnie boli. Gdziebyś mnie nie dotknęła, to mnie boli. Gdziebyś nie strzeliła, to trafisz mnie. 
— p.
dzienwktorympekloniebo

Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa...
wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— p.
Reposted byZiomeczekohhhfuckittSkydelaneequineallay
dzienwktorympekloniebo
Nie ma prostych spraw. Gdyby były bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. A wielce prawdopodobne że w tym samym... wszystko jest emocjonalnym labiryntem. Całe moje życie to emocjonalny labirynt.
— p.
Reposted bymodalna modalna
dzienwktorympekloniebo
A już myślałem że tyle ludzkich wspomnień i uczuć pójdzie w zapomnienie. Internet... PS: Dobrze. Więc mów wprost.
— p.
dzienwktorympekloniebo
Jesteśmy w takim punkcie że nie wiadomo kto kogo...
— p.
dzienwktorympekloniebo
4239 99df 500
such a great poster
Reposted fromregcord regcord
dzienwktorympekloniebo
Whatever you do, however competent you become, you will always be damaged goods to him.
— Noah Solloway
Reposted fromexistential existential
dzienwktorympekloniebo
Generalnie czuję się związany. Ciekawi mnie czy jakieś inne organy biorą w tym udział również. To mogło być dziś...
— p.
dzienwktorympekloniebo
Tak bardzo chciałbym móc uwierzyć w siebie. Zrozumieć własny los.
— p.
Reposted byParusMajor ParusMajor
dzienwktorympekloniebo
Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko tak. Tak często w to wątpiłem.
— p.
dzienwktorympekloniebo
Czy naprawde wszystko co w życiu miłe, przyjemne, fajne, ciekawe, nieokiełznane, wartościowe i najwspanialsze, musi się zawsze popierdolić?
— p.
Reposted byperezpkwSkydelanKabaNewLifebansheMartwa13mentispenetraliapozakontrolakolwiekcoeternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl