Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

dzienwktorympekloniebo
8132 c12b
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viadestinyy destinyy
dzienwktorympekloniebo
8681 62a8
Reposted fromdestinyy destinyy

October 15 2017

dzienwktorympekloniebo
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
— p.
dzienwktorympekloniebo
Wydaje mi się, że na świecie są ludzie, którzy tak zostali stworzeni, że nigdy nie będą odczuwać szczęścia. Będą sypiać z pięknymi kobietami o ciałach doprowadzających innych do szaleństwa (bądź absolutnie przystojnymi mężczyznami) i czuć, że im czegoś brakuje. Będą mieć świetną pracę, która innych doprowadziłaby do kompletnej zazdrości, i będzie im czegoś brakowało. Będą kochani, hołubieni i nigdy nie opuści ich uczucie niedosytu. Będą zawsze analizować zachowania innych, sytuacje, zdarzenia, szukać niewiadomo czego. Myślę, że są tacy ludzie. Sam taki jestem.
— p.
Reposted byadmiracja admiracja
dzienwktorympekloniebo
Mieliśmy budzić się w białej pościeli, a dzieli nas więcej niż kilometry. Mieliśmy razem być, ale podzielił nas czas, którego nie mogliśmy znieść. Mieli nas inni za przykład, za to że można razem to wszystko przejść, a na prostej drodze wybraliśmy inne zakręty.
— p.

November 08 2017

dzienwktorympekloniebo
8132 c12b
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viadestinyy destinyy
dzienwktorympekloniebo
8681 62a8
Reposted fromdestinyy destinyy

October 15 2017

dzienwktorympekloniebo
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
— p.
dzienwktorympekloniebo
Wydaje mi się, że na świecie są ludzie, którzy tak zostali stworzeni, że nigdy nie będą odczuwać szczęścia. Będą sypiać z pięknymi kobietami o ciałach doprowadzających innych do szaleństwa (bądź absolutnie przystojnymi mężczyznami) i czuć, że im czegoś brakuje. Będą mieć świetną pracę, która innych doprowadziłaby do kompletnej zazdrości, i będzie im czegoś brakowało. Będą kochani, hołubieni i nigdy nie opuści ich uczucie niedosytu. Będą zawsze analizować zachowania innych, sytuacje, zdarzenia, szukać niewiadomo czego. Myślę, że są tacy ludzie. Sam taki jestem.
— p.
Reposted byadmiracja admiracja

November 08 2017

dzienwktorympekloniebo
8132 c12b
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viadestinyy destinyy
dzienwktorympekloniebo
8681 62a8
Reposted fromdestinyy destinyy

October 15 2017

dzienwktorympekloniebo
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
— p.

November 08 2017

dzienwktorympekloniebo
8132 c12b
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viadestinyy destinyy
dzienwktorympekloniebo
8681 62a8
Reposted fromdestinyy destinyy
dzienwktorympekloniebo
8132 c12b
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viadestinyy destinyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl